palas
07 شهریور 1401 - 16:24

همدان جزء استان‌های آخر

مدیرکل راه وشهرسازی استان همدان گفت: نهضت ملی مسکن در همدان خیلی عقب است و جزء استان‌های آخر اجرای این طرح هستیم. ایوب اسداللهی گفت: در دو سال اخیر بدون توجه به تأمین زمین در همدان، پایگاه اینترنتی نام نویسی از واجدان شرایط باز شد و شماری از افراد ثبت نام کردند. او گفت: وظیفه داریم مسکن را برای مردم همدان تأمین کنیم که برای این موضوع چند راهکار از جمله الحاق زمین، استفاده از زمین‌های درون شهری و بافت فرسوده وجود دارد. مدیرکل راه وشهرسازی استان همدان گفت:ضمیمه کردن ۶۸۰ هکتار در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب و به شورای عالی ارسال شده است و منتظر نظر مقام عالی وزارت هستیم تا درباره این زمین تصمیم‌گیری شود. اسداللهی با اشاره به اینکه متأسفانه این زمین معارضان زیادی دارد و تاکنون ۳۰ هکتار سند ارائه داده‌اند گفت: با این شرایط، ممکن است الحاق ۶۸۰ هکتار به شهر همدان مصوب نشود. او با بیان اینکه امیدواریم تا پایان دولت طرح های مسکن به پایان برسد، افزود: حتی اگر مشکل ۴۲۰ هکتار دارای معارض حل نشود، ۸۴ هکتار از ۶۸۰ هکتار در مرحله نخست طراحی و مشاوره آماده است که اجرا خواهیم کرد. مدیرکل راه وشهرسازی استان همدان با تأکید بر اینکه استانداری، جهادکشاورزی، منابع طبیعی و دستگاه هایی که زمین دارند، مکلف اند زمین در اختیار ما قرار دهند، گفت: قانون جهش تولید اعلام کرد هر دستگاهی که زمین دارد باید به نام راه و شهرسازی منتقل کند. اسداللهی با اشاره به اینکه بیش از ۱۲۲ هزار نفر در استان همدان در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند، یادآور شد: ۵۱ هزار و ۵۵۱ نفر از ثبت نامی‌ها مربوط به شهر همدان است. او گفت:از تعداد کل ثبت نام شدگان ، ۹۰ هزار و ۱۳۳ نفر حائز شرایط بوده و در نهایت ۴۲ هزار و ۳۳۰ نفر مدارک خود را تکمیل کرده و به عنوان متقاضی شناخته می‌شوند. از ۵۱ هزار نفر ثبت نامی‌ها شهر همدان، ۳۴ هزار نفر در شهر همدان مدارک خود را تکمیل و واریز وجه کردند و به عنوان متقاضی شناخته می‌شوند. مدیرکل راه وشهرسازی استان همدان درباره طرح ۴۸۰ واحدی شهرک فرهنگیان همدان گفت:اجرای این طرح آغاز شده است. اسداللهی با بیان اینکه نهضت مسکن ملی در شهر همدان میانگین ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد . منبع ایسنا باشگاه خبرنگاران جوانهمدانهمدان
شناسه خبر: 680404